+420 775 167 230

Pravidla hry

Vytváříme a propagujeme hru, která je na principu fair play a od tohoto se také odvíjí pravidla. Elektronické vybavení sleduje herní proces (zásahy, životy, počet nábojů, atp.), tudíž je vcelku nemožno hru jakýmkoliv podvodem ovlivnit. I přesto je na místě několik pravidel, které jsou účastníci povinni dodržovat.

Zakázáno:

V neposlední řadě prosíme, nezapomínejte na to, že laser tag je pouze hra. Přizpůsobte tomu své počínání.

Povinnosti hráče:

Povinnosti instruktora a provozovatele:

Zůstaňte ve střehu a získejte informace o aktuálním dění